Rólam

Berettyóújfaluban élek, ide tértem vissza a képesítések megszerzése után. Első végzettségem földrajz-rajz szakos általános iskolai tanár, ezzel kezdtem el dolgozni egy általános iskolában. Később diplomát szereztem az Iparművészeti Egyetemen, majd megszereztem a közoktatásvezetői szakvizsgát is, és képeztem magam esélyegyenlőségi vonalon is. Felvételt nyertem a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületébe, képgrafika szakon. Talán ezek a területek körvonalazzák a munkám pilléreit is: pedagógia, művészet, esélyegyenlőség.

L. Ritók Nóra
L. Ritók Nóra az osztályteremben
1999-ben léptem ki az állami oktatásból, és alapítottam meg az Igazgyöngy Alapítványt. Akkor még csak az oktatásban kerestem a megoldásokat az esélykiegyenlítő oktatás elérésére. Egy alapfokú művészeti iskola megszervezésével próbáltam megtalálni azt a területet, ahol leginkább összekapcsolhatok hatásokat. Tíz év alatt alapozódott meg az a módszertan, ami ma az Igazgyöngyé, a gyermekközpontúság, hátránykompenzálás és a szociális kompetenciák fejlesztésének ötvözésével. Közben pedig a csapat is alakult mellettem, több volt tanítványom csatlakozott hozzám. Pár év alatt az iskolában elértük a stabil 650 körüli tanulólétszámot, hat településen szervezve meg az oktatást. A módszertanunk sikeres, tankönyvek, módszertani leírások és továbbképzések segítenek a terjesztésében. Nagy az érdeklődés ez iránt itthon, a határon túli magyar iskolákban, és más országokban is, és hatékonyságát bizonyítja az is, hogy évente 500 körüli elismerést nyernek az igazgyöngyös gyerekek itthon és a világ minden táján.
L. Ritók Nóra az osztályteremben

2010-re világossá vált számomra, hogy az iskola egyedül nem képes változtatni a generációs szegénységben élő gyerekek helyzetén. Hozzákapcsoltunk hát más elemeket is, először kríziskezelést, majd családgondozást, a szociális rész folyamatosan bővült. Nyolc éve kezdtünk egy esélyteremtő stratégiába Toldon, amit legalább 20 évre tervezünk. Ez a problématérkép minden elemét átfogja. Közösségfejlesztési fókuszú, és van benne társadalmi vállalkozás elem is.

Ez a munka hihetetlenül izgalmas. Nagy kihívás, hogy sikerül-e egy működő utat kirajzolni, a módszertant és a fejlesztés kereteit adaptálható módon meghatározni, és elmozdítani egy olyan problémát a mélypontról, amit eddig még nem sikerült. Sokat tanulok, folyamatokat elemzek, a különféle hazai és nemzetközi hálózatokban is fontos tudást szerzek, terepi tapasztalataimat pedig igyekszem publikálni. Fontosnak tartom azt, hogy hiteles képet mutassunk a többségi társadalomnak a szegénység bonyolult problémahalmazáról, és ötleteket adjunk, no meg reményt azoknak, akik hozzánk hasonlóan a terepen küzdenek.

Fontos feladatomnak tartom az igazgyöngyös csapat fejlesztését is. Mind a toldi modellben, ahol a roma közösség működését próbáljuk felépíteni, közösségi szabályokkal, felelősségekkel, tudásokkal, mind a fejlesztők esetében, akár a gyerekekkel foglalkoznak, akár a felnőttekkel.

Hiszek abban, hogy lehet egy befogadó, jobb világot építeni. Erőt ad az alapítványt követő, segítő emberek támogatása, amire ebben a munkában nagy szükség van. Mert túl sok a „szembeszél”, az amortizáló hatás, a küzdelem, minden szinten.

Civil vagyok, egy civil szervezet alapítója, szakmai vezetője. Ezen nem is szeretnék változtatni. Terepi tapasztalattal bírok, nagy kapcsolatrendszerrel, és szeretném az ügyet, amiért dolgozok, a legjobban képviselni, minden szinten. Szakpolitikai kritikáim erősek, de mindig a jobbítás szándéka vezet. Nem foglalkoztam eddig sem, és ezután sincs szándékomban a pártpolitikai területre lépni. De mindenkivel, akivel alapvető megközelítésekben azonos állásponton vagyok, szívesen gondolkodom együtt a megoldásokon.

Amikor marad időm, energiám, próbálok a magam újraépítésén is dolgozni. Ehhez a hátteret a családom adja, férjem, két felnőtt és boldog gyermekem, és (egyelőre) egy kisunokánk, aki varázslatos erővel hat mindannyiunkra. No meg, ventilálásként ott van nekem a grafika, a rajz, és az utóbbi időben az írás is. Ezek segítenek az érzelmi stabilitásban.

Szerencsés ember vagyok, mert azt csinálhatom, amit szeretek. Ha még egyszer kezdhetném, akkor is ezt választanám. Sőt, talán még tudatosabban törekednék erre az útra.

Olvass rólam bővebben a wikipédián!

Esélyegyenlőség

Az Igazgyöngy Alapítvány foglalja összes legjobban társadalmi tevékenységemet, ahol három szinten (gyerek, család, intézmények) is dolgozunk munkatársaimmal az esélyegyenlőségért.

Grafikáim

A művészet mindig része volt életemnek, fontos számomra, hogy a lelkemben megjelenő képeket mások számára is láthatóvá tegyem.

Írásaim

Nálam az írás, a blogok, a könyvek, mind felkérés alapján indultak. Részben ventilálásként, részben a tapasztalatok megosztásáért, de sokat érzékenyítési, elgondolkodtatási céllal írok.

Díjak, elismerések

Berettyóújfalu Pedagógiai munkáért, 1998
Berettyóújfalu Városért, 2002
Teleki Blanka Díj, 2008
Várhegyi György Díj, 2008
Apáczai Csere János Díj, 2009
Promenád Díj, 2009
Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje, 2010
(A díjat 2016. augusztus 31-én visszaadtam)
A Magyar Tehetség Nagykövete, 2011-2016
Tolerancia díj (Hajdú-Bihar megye), 2011
Bonis Bona díj (kiváló tehetséggondozó), 2014
Ashoka-fellow, 2014-től
Az ötven legbefolyásosabb magyar nő (Forbes Magazin), 2016, 2018

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának javaslata alapján az Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi docensi címet adományozott nekem, 2016
Az Év szociális szakembere díj, 2016
Közéleti díj (az MSZP nőtagozatának díja), 2017
Az Év önkéntese (Hétköznapi Hősök, Hajdú-Bihar megye), 2018
European Fatwa Council for Halal Transactions (Ausztria) humanitárius díja, 2018.
Prima Primissima Közönségdíj, 2018 (HVG, 2018. december 8.)
Ember Mária díj, 2019
Kaposvári József díj, 2019
SzuperWMN 2019, közéleti kategória

Művészeti elismerések

Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlat, fődíj, 1992, 2004
“Híd” Országos Tanári Pályázat, Nagykanizsa, fődíj, 1997
“Közeledés” Művészpedagógusok országos pályázata, I. díj, 1998
Magyar Kultúra Alapítvány, Országos illusztrációs pályázat, II. díj, 1998
“Arany Szamár Díj”, 2003
Holló László díj (művészeti-művészetpedagógiai munkáért), 2012
Fekete Bori-díj (művészeti-művészetpedagógiai munkáért), 2017

Életrajzi mérföldkövek

Iskolák

 • 1978-1982: Bessenyei György Tanárképző Főiskola – földrajz – rajz szak
 • 2000-2003: Magyar Iparművészeti Egyetem – vizuális kommunikáció, környezetkultúra szak
 • 2003- 2005: BME – Közoktatás vezetői képzés
 • 2007, 2009: esélyegyenlőségi képzések

Munkásság

 • 1982-1999: Általános iskolai oktatás
  1999-2001: Középiskolai oktatás (művészeti gimnázium)
 • 1999: az Igazgyöngy Alapítvány megalapítása
 • 2000- Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola megalapítása, vezetése
 • 2000-től- Vizuális nevelési módszertan fejlesztése (gyermekközpontú, hátránykompenzáló,majd szociális kompetenciafejlesztő fókusszal)
 • 2010-től: Komplex esélyteremtő modell fejlesztése (pilotprogram: Toldon, adaptálható elemek: a környező településeken)

Pedagógiai fokozat: mesterpedagógus

Szakértői munkák, képzésekkel: alternatív pedagógiák, kooperatív tanulásszervezés, Holocaust-oktatás, hátránykompenzálás, integráció, szegregáció, művészetoktatási-és tanfelügyeleti ellenőrzés, pedagógusminősítés, vizuális feladatfejlesztés, vezetői coaching, társadalmi vállalkozás, közösségfejlesztés, esélyegyenlőség, részvételi demokrácia témákban. Folyamatosan kapok felkéréseket ezekkel a témákkal foglalkozó hazai és nemzetközi konferenciákra, workshopokra.

Több hazai és nemzetközi hálózatnak vagyok a tagja, ezek nagyon fontosak számomra az egymástól való tanulás szempontjából.

Szakmai kapcsolatban vagyok több felsőoktatási intézménnyel, mentorként fogadok gyakorlókat pedagógiai és szociális területen. Rendszeresen érkeznek felkérések egyetemi előadások tartására.